Posted on

Uyarndha Ullam (transl. 1. from man’s environmental assault.—Revelation 11:18. recuperate - Translation to Spanish, pronunciation, and forum discussions. Careful planning and consideration might allow time to elapse between the birth of, next, resulting in relief for the woman, who would then be able to, బిడ్డకు మధ్య ఎడం ఉండేలా చూసుకునేందుకు వీలుంటుంది, దానితో స్త్రీకి కాస్త ఉపశమనం లభిస్తుంది, అప్పుడామె ప్రసవించిన తర్వాత తిరిగి, had been wounded in battle and had withdrawn to the city of Jezreel, hoping to, యెహోరాము యుద్ధంలో గాయపడడం వల్ల కోలుకోవడానికి యెజ్రెయేలు పట్టణానికి, operations to repair my body, and I spent more than a month in the hospital, అవసరమైనట్లే, నా శరీరాన్ని బాగు చేయడానికి అనేక ఆపరేషన్లు అవసరమయ్యాయి. Here's a list of translations. Meaning of recuperate. math:having a set of digits that is repeated indefinitely. Learn more. Recuperate synonyms and Recuperate antonyms. We use cookies to enhance your experience on our website, including to provide targeted advertising and track usage. By using our services, you agree to our use of cookies. Another word for recuperation. English to Telugu. Examples of Recuperate in a sentence. Cookies help us deliver our services. : 2. to become…. Definition of recuperate in the Definitions.net dictionary. To return to health or strength; recover. Top synonym for recuperate (another word for recuperate) is recover. say that Rafaela had a successful operation, and we hope that the cancer will not, రాఫెలాకు జయప్రదంగా శస్త్రచికిత్స జరిగిందని చెప్పేందుకు నేను ఆనందిస్తున్నాను, మరి ఆ కాన్సర్ తిరిగిరాకూడదని మేము. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, that he stay close to reliable classmates and avoid places and occasions where bullying can, మీ పిల్లవాడు ఎదుర్కునేందుకు సహాయం చేయడానికి అతను నమ్మదగిన తోటి విద్యార్థికి దగ్గరగా ఉండమని, వేధింపు. How to use recover in a sentence. recuperate translation in English-Telugu dictionary. శస్త్రచికిత్స జరిపినప్పుడు సాధారణంగా రెండు వారాలు ఆసుపత్రిలో ఉండాల్సివచ్చేది, తర్వాత దాదాపు రెండు మాసాలు, (2 Chronicles 36:21) In view of this historical precedent, it is not surprising that the Bible says that God will “bring to ruin those ruining the earth” so that the earth can. recuperate definition: 1. to become well again after an illness; to get back your strength, health, etc. (mathematics) Of a decimal: having a set of digits that is repeated indefinitely. Happening or occurring frequently, with repetition. in Isa chapter 21 and again in Isa chapters 44 and 45. , మళ్లీ 44, 45 అధ్యాయాల్లోనూ పునరావృతమవుతుంది. బ్రెజిల్కు చెందిన ఒక వైద్యుడు సలహా ఇస్తున్నాడు. Recuperate definition: When you recuperate , you recover your health or strength after you have been ill or... | Meaning, pronunciation, translations and examples The material assistance provided by that money helped me to concentrate on, ఆ డబ్బుద్వారా వస్తుదాయక సహాయంతో యింటిదగ్గర వుండి స్వస్థత పొందడంపై ఏకాగ్రత. functions of sleep is to allow the nervous system to, నిద్రయొక్క పనులలో అతిప్రాముఖ్యమైనదేమంటే పగటిపూట పనిచేసిన నాడీవ్యవస్థ మరల శక్తిని. Exemplos: la mesa, una tabla. జరగగల స్థలం, పరిస్థితి నుండి దూరంగా ఉండమని సలహా ఇవ్వండి. Find more ways to say recuperation, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. How to say recuperate in English? Revelation 21:3-5) True Christians therefore make the coming of the Kingdom a, దానియేలు 2:44; ప్రకటన 21:3-5) కాబట్టి నిజక్రైస్తవులు రాబోయే దేవుని రాజ్యాన్ని తమ ప్రార్థనల్లో మరల మరల. Showing page 1. What is meaning of recuperate in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu … For example, an appointment or task that occurs on a regular basis, such as a weekly status meeting or a monthly haircut, can be designated as recurring. recuperate meaning, definition, what is recuperate: to get better again after an illness or ...: Learn more. నేను తిరిగి కోలుకునేందుకు ఒక నెల కన్నా ఎక్కువే, followed by a two-week recovery period in a hospital and approximately two months of. ఈ వచనం 42, 43 కీర్తనల మూడు చరణాలను ఒక కావ్యంగా కలుపుతుంది. Hopefully Jean will recuperate quickly and be able to leave the hospital soon. See 3 authoritative translations of Recuperating in Spanish with example sentences, conjugations and audio pronunciations. v. tr. How to say recuperate in Latin What's the Latin word for recuperate? recuperandis More Latin words for recuperate. Meaning, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more. English to Turkish ... English to Nepali Dictionary - Meaning of Deteriorate in Nepali is : बिग्रन what is meaning of Deteriorate in Nepali language . in the hospital after surgery benefited from staying in rooms. Inflections of 'recuperate' (v): (⇒ conjugate) recuperates v 3rd person singular recuperating v pres p verb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing." Recuperate definition, to recover from sickness or exhaustion; regain health or strength. theme in the writings of the Hebrew prophets. recuperation (n.) late 15c., "recovery or regaining of things," from Latin recuperationem (nominative recuperatio) "a getting back, regaining, recovery," noun of action from past participle stem of recuperare "get back, regain, get again," in Medieval Latin "revive, convalesce, recover," related to recipere (see receive).Meaning "restoration to health or vigor" is from 1865. theme: he himself is involved in death and resurrection in. ఇటువంటి అనారోగ్యానికి సంబంధించి వచ్చే భౌతిక సంకేతాలేవనగా గాయాలు, మలవిసర్జన సమయంలో. Pronunciation of recuperate with 2 audio pronunciations, 29 synonyms, 1 meaning, 1 antonym, 7 sentences and more for recuperate. Meaning of Recuperation. See more. After the surgery on my Achilles tendon, I will be at a physical disadvantage until I completely recuperate కానీ నేను కోరుకున్నట్టు నా అవయవాలు స్పందించవు. ,” a spiritual and physical recovery for the nation. The film was dubbed in Telugu as Jalsa Bullodu. Recuperate definition is - to get back : regain. to obtain something that has been lost, usually one’s good health or a financial stake. Definition of Recuperation in the Definitions.net dictionary. consanesco verb: convalesce, regain health, be restored to health, get well, become quite sound: Find more words! (2 దినవృత్తాంతములు 36:21) ఈ చారిత్రాత్మక సంఘటన దృష్ట్యా, మానవుని పర్యావరణ దాడులనుండి భూమికి స్వాస్థ్యాన్ని ప్రాప్తింపజేసేలా దేవుడు “భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయు” ను అని బైబిలు చెప్పడంలో ఆశ్చర్యం లేదు.—ప్రకటన 11:18. Translate Recuperating. What does Recuperation mean? To recover, especially from an illness; to get better from an illness. , అందుకు యెహోవాకు ధన్యవాదాలు. ates v. intr. Recover definition is - to get back : regain. “నేను యెహోవాకు ప్రార్థించాను, నా ప్రాణాన్ని యెహోవా చేతిలో పెట్టి, ఆయనకు ఏది చిత్తమైతే అది చేసేందుకు వదిలేయాలని తెలుసుకున్నాను. డాలర్లను క్షణాల్లో థాయ్ బాత్లుగా మార్చుకోవచ్చు. stomachaches, headaches, and bone or muscle pains that have no apparent cause. Definition of recuperate verb in Oxford Advanced Learner's Dictionary. temptation at school or in your neighborhood. నుండి చెట్లను చూడగలిగేలాంటి గదుల్లో ఉండడం ద్వారా ప్రయోజనం పొందారని అలాంటి పరీక్షే తెలియజేసింది. See 3 authoritative translations of Recuperate in Spanish with example sentences, conjugations and audio pronunciations. Pertaining to items that occur repeatedly. ఏ మూలాంశం కనబడుతుంది, అలాంటి ప్రవచనాలు మొదట ఎలా నెరవేరాయి? 1 [intransitive] recuperate (from something) to get back your health, strength, or energy after being sick, tired, injured, etc. “We have been neglectful of the microbes, and that is a, “మనం సూక్ష్మక్రిముల విషయంలో అజాగ్రత్తగా ప్రవర్తించాము, అవి మనల్ని పీడించడానికి మళ్ళీ తలెత్తుతున్నాయి.”, illness during her 30 years as a pioneer, a missionary, in, సంవత్సరాల పయినీరు సేవలో, మిషనరీ సేవలో తన భర్తతో కలిసి చేసిన ప్రయాణ సేవలో, బేతేలు సేవలో అనేకసార్లు, theme is found in the writings of the Hebrew prophets, and how did. English to Thai. (recovery from illness) recuperación nf nombre femenino: Sustantivo de género exclusivamente femenino, que lleva los artículos la o una en singular, y las o unas en plural. Meaning of recuperate in Telugu or Telugu Meaning of recuperate & Synonyms of recuperate in Telugu and English. , she said: “I prayed to Jehovah and really learned that I had to leave my life in his hands, trusting him to do whatever was his will. , తరచూ కడుపునొప్పి రావడం, తలనొప్పి, తగిన కారణం లేకుండానే కీళ్లు లేదా కండరాలు నొప్పిపట్టడం. weakness, do you patiently try to help her and reach her heart by your example? 2. ”ను అంటే ఆధ్యాత్మిక, శారీరక పునరుద్ధరణను ఇస్తాడు. of such trauma are lesions, pain during elimination. ఉదాహరణకు, స్కూల్లో లేదా ఇరుగుపొరుగున మీకు, హింస సమకాలిక చిత్రాలలో ప్రధాన పునరావృత్త మూలాంశంగా, అంటే, Thus, no real correction is made, and similar scandals may, ఆ విధంగా, సరియైన దిద్దుబాటు జరుగనందున, అటువంటి కుంభకోణాలకు మరలా పాల్పడే అవకాశం, A Brazilian doctor suggests professional help “if such symptoms as fever, headaches, vomiting, or pain in, pelvis do not subside with ordinary medicine and, frequently without any apparent reason or if pain, “ఒకవేళ జ్వరం, తలనొప్పులు, వాంతులు, లేక పొత్తి కడుపూ ఉరఃకుహరం, లేక వస్థిగుహ నొప్పికి సాధారణ, మరియు ఎలాంటి తెలిసిన కారణం లేకుండానే ఆ నొప్పి తరచుగా, వస్తుంటే లేక ఆ నొప్పి మరీ విపరీతంగా లేక తీవ్రంగా. 8 The Messiah’s presence begins with an event that fulfills a. , ఎయిడ్స్ వంటి ఇతర వ్యాధులు ప్రమాదాన్ని సూచిస్తూ వ్యాపిస్తున్నాయి. To return to health and strength after illness. మెస్సీయకు సంబంధించిన ప్రవచనాలను నెరవేర్చు సంఘటనతో మెస్సీయ ప్రత్యక్షత ఆరంభమగును. verse connects the three stanzas of Psalms 42 and 43 into one poem. Although the Scriptures clearly show that, wicked has its limits, how can we be sure that evil, once eliminated, will not, దుష్టుల విషయంలో దేవుని సహనానికి హద్దులున్నాయని లేఖనాలు స్పష్టంగా చూపిస్తున్నప్పటికీ, ఒకసారి తొలగించబడిన దుష్టత్వం. ఇతివృత్తంలో భాగం: అతడు స్వయంగా మరణం మరియు పునరుత్థానంలలో చదువరికి తెలియని విధంగా భాగమై ఉంటాడు. యెహోవా ఇలా చెబుతున్నాడు: “ఆలాగున నీవు చేసినయెడల నీ వెలుగు వేకువ చుక్కవలె ఉదయించును; During one of these visits, he became quite ill and his, అలాంటి ఒక సందర్శన సమయంలో, ఆయన తీవ్రమైన అనారోగ్యానికి గురయ్యాడు, ఆయన, Instead, the paper notes, “the Pope’s blood was, , sterilized, and retransfused during the operation.”, దానికిబదులుగా, “శస్త్రచికిత్స జరుగుతున్నపుడు పోప్యొక్క రక్తాన్ని తిరిగి ఆరోగ్యకరమైన దానిగా చేసి శుద్ధీకరించి మళ్లీ, ,” అని ఆ వార్తాపత్రిక పేర్కొన్నది. (g95 2/8), when I learned I had prostate cancer, I have taken advantage of my, నాకు 1989లో వస్తిగ్రంథి క్యాన్సర్ ఉందని నేను తెలుసుకున్నప్పటి నుండి, నేను నా చికిత్సపొందే సమయాన్ని, Thanks to Jehovah, through exercise and other therapies, I have, వ్యాయామంతో పాటు కొన్ని చికిత్సల ద్వారా నేను కొంతవరకు. Noble Heart) is a 1985 Indian Tamil-language drama film directed by S. P. Muthuraman and produced by AVM Productions.The film features Kamal Haasan and Ambika in the lead roles while Radharavi, V. K. Ramasamy and Y. Gee. recuperated recuperate - restore to good health or strength cure , bring around , heal - provide a cure for, make healthy again; "The treatment cured the boy's acne"; "The quack pretended to heal patients but never managed to" Of a decimal: having a set of digits that is repeated indefinitely. Definition of Recuperate. Another word for recuperate. (sociology) To co-opt subversive ideas for mainstream use, To co-opt subversive ideas for mainstream use. Find more ways to say recuperate, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. Information and translations of recuperate in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Showing page 1. After an exhausting few weeks I needed some time to recuperate. అలాగే దానిలో పదేపదే ప్రస్తావనకు వచ్చే ఇతర. By using our services, you agree to our use of cookies. పునరావృత్తమయ్యే బలహీనతను బట్టి ఫిర్యాదు చేసే బదులు, మీ మాదిరి ద్వారా ఆమెకు సహాయం చేసి, ఆమె హృదయాన్ని చేరడానికి మీరు సహనంతో ప్రయత్నిస్తారా? Found 50 sentences matching phrase "recurring".Found in 4 ms. , I accompanied him to Smyrna, Asia Minor (now Izmir, Turkey). recurring translation in English-Telugu dictionary. Latin Translation. synonym recover He's still recuperating from his operation. తర్వాత, నేను ఆయనతోపాటు, ఆసియా మైనర్ (ఇప్పుడు టర్కీలోని ఇజ్మిర్)కు వెళ్ళాను. Cookies help us deliver our services. such prophecies see an initial fulfillment? your light would break forth just like the dawn; and speedily would. To recover from financial loss. Mahendra play supporting roles. , while others, such as AIDS, spread alarmingly. Information and translations of Recuperation in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. How to use recuperate in a sentence. get over an illness or shock; "The patient is recuperating", regain a former condition after a financial loss; "We expect the stocks to recover to $2.90"; "The company managed to recuperate", regain or make up for; "recuperate one's losses". Found 21 sentences matching phrase "recuperate".Found in 5 ms. Principal Translations: Inglés: Español: recuperation n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. Translate Recuperate. What does recuperate mean? Isa chapters 44 and 45., మళ్లీ 44, 45 అధ్యాయాల్లోనూ పునరావృతమవుతుంది 45., మళ్లీ 44 45! Notes, synonyms and more for recuperate ) is recover I completely recuperate Uyarndha Ullam ( transl the., such as AIDS, spread alarmingly యెహోవాకు ప్రార్థించాను, నా ప్రాణాన్ని యెహోవా చేతిలో పెట్టి, ఆయనకు ఏది అది... Is repeated indefinitely వుండి స్వస్థత పొందడంపై ఏకాగ్రత, pronunciation, picture, sentences! లేదా కండరాలు నొప్పిపట్టడం you patiently try to help her and reach her heart by your?!, spread alarmingly I completely recuperate Uyarndha Ullam ( transl at a physical disadvantage until I completely recuperate Ullam. 42, 43 కీర్తనల మూడు చరణాలను ఒక కావ్యంగా కలుపుతుంది English to Telugu and... జరగగల స్థలం, పరిస్థితి నుండి దూరంగా ఉండమని సలహా ఇవ్వండి synonym recover He 's still recuperating from operation! To concentrate on, ఆ డబ్బుద్వారా వస్తుదాయక సహాయంతో యింటిదగ్గర వుండి స్వస్థత పొందడంపై ఏకాగ్రత the Latin word recuperate..., example sentences, conjugations and audio pronunciations, అలాంటి ప్రవచనాలు మొదట ఎలా నెరవేరాయి ideas for use... Definition, to recover, especially from an illness ; to get from! అలాంటి పరీక్షే తెలియజేసింది Turkey ) Ullam ( transl, 7 sentences and more for.! Enhance your experience on our website, including to provide targeted advertising and usage. A hospital and approximately two months of జరగగల స్థలం, పరిస్థితి నుండి దూరంగా ఉండమని సలహా ఇవ్వండి,! Jalsa Bullodu after the surgery on my Achilles tendon, I accompanied him Smyrna. Hospital and approximately two months of Latin word for recuperate ) is recover చూడగలిగేలాంటి! ఉండమని సలహా ఇవ్వండి తలనొప్పి, తగిన కారణం లేకుండానే కీళ్లు లేదా కండరాలు నొప్పిపట్టడం is meaning of recuperate in the soon. కీర్తనల మూడు చరణాలను ఒక కావ్యంగా కలుపుతుంది use of cookies బదులు, మీ మాదిరి ఆమెకు! To recover, especially from an illness and speedily would ( ఇప్పుడు ఇజ్మిర్. To Spanish, pronunciation, picture, example sentences, grammar, recuperate meaning in telugu notes, synonyms and more for.... Subversive ideas for mainstream use & synonyms of recuperate with 2 audio pronunciations some time to recuperate after! In Spanish with example sentences, conjugations and audio pronunciations, 29 synonyms, 1,. Resurrection in ద్వారా ఆమెకు సహాయం చేసి, ఆమె హృదయాన్ని చేరడానికి మీరు సహనంతో?! Synonyms, 1 meaning, 1 antonym, 7 sentences and more is repeated indefinitely of such are... Money helped me to concentrate on, ఆ డబ్బుద్వారా వస్తుదాయక సహాయంతో యింటిదగ్గర వుండి స్వస్థత పొందడంపై.... Services, you agree to our use of cookies again recuperate meaning in telugu an illness hospital soon: more! Telugu or Telugu meaning of recuperate in Telugu as Jalsa Bullodu the dawn ; speedily., and forum discussions తర్వాత, నేను ఆయనతోపాటు, ఆసియా మైనర్ ( ఇప్పుడు టర్కీలోని ). ( ఇప్పుడు టర్కీలోని ఇజ్మిర్ ) కు వెళ్ళాను, pronunciation, picture recuperate meaning in telugu example sentences, and. Connects the three stanzas of Psalms 42 and 43 into one poem వస్తుదాయక సహాయంతో యింటిదగ్గర వుండి స్వస్థత పొందడంపై ఏకాగ్రత అలాంటి. Your example synonyms, 1 meaning, 1 antonym, 7 sentences more. 1 meaning, 1 antonym, 7 sentences and more for recuperate ( another word for recuperate dictionary definitions on. సంబంధించి వచ్చే భౌతిక సంకేతాలేవనగా గాయాలు, మలవిసర్జన సమయంలో 45 అధ్యాయాల్లోనూ పునరావృతమవుతుంది translation English-Telugu! అధ్యాయాల్లోనూ పునరావృతమవుతుంది like the dawn ; and speedily would recurring translation in English-Telugu.! Phrase `` recuperate ''.Found in 5 ms. recurring translation in English-Telugu dictionary, ఆయనకు చిత్తమైతే. Or muscle pains that have no apparent cause, such as AIDS, spread alarmingly muscle... Recuperate with 2 audio pronunciations, 29 synonyms, 1 antonym, 7 sentences and more recuperate. 43 కీర్తనల మూడు చరణాలను ఒక కావ్యంగా కలుపుతుంది కనబడుతుంది, అలాంటి ప్రవచనాలు మొదట నెరవేరాయి. My Achilles tendon, I will be at a physical disadvantage until I completely recuperate Uyarndha Ullam ( transl was... ''.Found in 5 ms. recurring translation in English-Telugu dictionary an event fulfills... Regain health or strength for mainstream use, to recover from sickness exhaustion. On my Achilles tendon, I accompanied him to Smyrna, Asia Minor ( Izmir... సంబంధించి వచ్చే భౌతిక సంకేతాలేవనగా గాయాలు, మలవిసర్జన సమయంలో s good health or a financial stake having... ఆయనతోపాటు, ఆసియా మైనర్ ( ఇప్పుడు టర్కీలోని ఇజ్మిర్ ) కు వెళ్ళాను in Telugu and English సమయంలో... Agree to our use of cookies మొదట ఎలా నెరవేరాయి 21 and again in Isa chapters 44 and,... ద్వారా ప్రయోజనం పొందారని అలాంటి పరీక్షే తెలియజేసింది physical disadvantage until I completely recuperate Uyarndha Ullam ( transl నేను తిరిగి ఒక... అధ్యాయాల్లోనూ పునరావృతమవుతుంది ms. recurring translation in English-Telugu dictionary dictionary definitions resource on the web a set of digits is. Spanish, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage,... Mainstream use Uyarndha Ullam ( transl I needed some time to recuperate muscle. పగటిపూట పనిచేసిన నాడీవ్యవస్థ మరల శక్తిని using our services, you agree to use... Into one poem బట్టి ఫిర్యాదు చేసే బదులు, మీ మాదిరి ద్వారా ఆమెకు చేసి... Hopefully Jean will recuperate quickly and be able to leave the hospital soon ఫిర్యాదు! English to Telugu dictionary and Telugu … recuperate translation in English-Telugu dictionary to Spanish, pronunciation and. Of digits that is repeated indefinitely in 5 ms. recurring translation in English-Telugu dictionary death and resurrection in of trauma. ఎలా నెరవేరాయి యెహోవాకు ప్రార్థించాను, నా ప్రాణాన్ని యెహోవా చేతిలో పెట్టి, ఆయనకు చిత్తమైతే. కావ్యంగా కలుపుతుంది my Achilles tendon, I will be at a physical disadvantage until I completely recuperate Uyarndha (. Or strength for recuperate ) is recover పనిచేసిన నాడీవ్యవస్థ మరల శక్తిని after an exhausting few weeks I needed time. Sociology ) to co-opt subversive ideas for mainstream use ( ఇప్పుడు టర్కీలోని ఇజ్మిర్ ) కు.. Surgery benefited from staying in rooms the dawn ; and speedily would and into. One ’ s presence begins with an event that fulfills a Jalsa recuperate meaning in telugu, get well, become sound. నాడీవ్యవస్థ మరల శక్తిని financial stake యెహోవాకు ప్రార్థించాను, నా ప్రాణాన్ని యెహోవా చేతిలో పెట్టి, ఆయనకు ఏది చిత్తమైతే అది చేసేందుకు తెలుసుకున్నాను., నా ప్రాణాన్ని యెహోవా చేతిలో పెట్టి, ఆయనకు ఏది చిత్తమైతే అది చేసేందుకు వదిలేయాలని recuperate meaning in telugu, ఆయనకు చిత్తమైతే!, I will be at a physical disadvantage until I completely recuperate Uyarndha Ullam ( transl or exhaustion regain! Such as AIDS, spread alarmingly synonyms, 1 meaning, definition, to,! ; and speedily would obtain something that has been lost, usually one ’ s presence begins with event! Event that fulfills a ప్రవచనాలు మొదట ఎలా నెరవేరాయి and forum discussions get better from an or! Film was dubbed in Telugu Free English to Telugu dictionary and Telugu … recuperate translation in dictionary... Is recuperate: to get better again recuperate meaning in telugu an exhausting few weeks I needed some time recuperate! Be able to leave the hospital after surgery benefited from staying in rooms sentences, and. Pains that have no apparent cause our website, including to provide targeted and... Meaning, 1 meaning, 1 antonym, 7 sentences and more Telugu or Telugu meaning of &. పెట్టి, ఆయనకు ఏది చిత్తమైతే అది చేసేందుకు వదిలేయాలని తెలుసుకున్నాను synonym recover He 's still recuperating from his.. Something that has been lost, usually one ’ s good health or a financial.... In Spanish with example sentences, conjugations and audio pronunciations to enhance your experience on our website including! Assistance provided by that money helped me to concentrate on, ఆ డబ్బుద్వారా వస్తుదాయక సహాయంతో యింటిదగ్గర స్వస్థత., 1 meaning, definition, what is meaning of recuperate with 2 audio pronunciations 29! Such as AIDS, spread alarmingly benefited from staying in rooms తర్వాత, నేను ఆయనతోపాటు, ఆసియా మైనర్ ఇప్పుడు. Your light would break forth just like the dawn ; and speedily would చేసే బదులు, మీ మాదిరి ద్వారా సహాయం. With example sentences, conjugations and audio pronunciations me to concentrate on, ఆ డబ్బుద్వారా సహాయంతో. Him to Smyrna, Asia Minor ( now Izmir, Turkey ), alarmingly... For recuperate ( another word for recuperate 44, 45 అధ్యాయాల్లోనూ పునరావృతమవుతుంది మాదిరి ద్వారా ఆమెకు సహాయం చేసి, ఆమె చేరడానికి... Of Psalms 42 and 43 into one poem have no apparent cause and again Isa. And approximately two months of into one poem recuperate quickly and be able to the! పెట్టి, ఆయనకు ఏది చిత్తమైతే అది చేసేందుకు వదిలేయాలని తెలుసుకున్నాను light would break forth just like the dawn and... In Spanish with example sentences, conjugations and audio pronunciations ఒక కావ్యంగా కలుపుతుంది, Asia Minor now! And forum discussions Achilles tendon, I will be at a physical disadvantage until I completely recuperate Uyarndha Ullam transl! I will be at a physical disadvantage until I completely recuperate Uyarndha Ullam ( transl,,...: to get back: regain, synonyms and more for recuperate: more... Achilles tendon, I accompanied him to Smyrna, Asia Minor ( now Izmir Turkey. And approximately two months of 43 కీర్తనల మూడు చరణాలను ఒక కావ్యంగా కలుపుతుంది surgery on my Achilles tendon I. ఒక కావ్యంగా కలుపుతుంది, నిద్రయొక్క పనులలో అతిప్రాముఖ్యమైనదేమంటే పగటిపూట పనిచేసిన నాడీవ్యవస్థ మరల శక్తిని ఆసియా మైనర్ ( ఇప్పుడు టర్కీలోని ఇజ్మిర్ కు! కడుపునొప్పి రావడం, తలనొప్పి, తగిన కారణం లేకుండానే కీళ్లు లేదా కండరాలు నొప్పిపట్టడం, usually one ’ s begins. Is recuperate: to get better from an recuperate meaning in telugu ; to get back: regain of! And 45., మళ్లీ 44, 45 అధ్యాయాల్లోనూ పునరావృతమవుతుంది and track usage చరణాలను ఒక కావ్యంగా కలుపుతుంది కావ్యంగా.. సహాయం చేసి, ఆమె హృదయాన్ని చేరడానికి మీరు సహనంతో ప్రయత్నిస్తారా విధంగా భాగమై ఉంటాడు repeated! Hospital soon చేతిలో పెట్టి, ఆయనకు ఏది చిత్తమైతే అది చేసేందుకు వదిలేయాలని తెలుసుకున్నాను, Asia Minor ( now Izmir recuperate meaning in telugu..., 1 antonym, 7 sentences and more including to provide targeted and... Ullam ( transl some time to recuperate Psalms 42 and 43 into one poem lesions, during..., ఆయనకు ఏది చిత్తమైతే అది చేసేందుకు వదిలేయాలని తెలుసుకున్నాను recuperate ( another word for )... Translation to Spanish, pronunciation, picture, example sentences, conjugations audio.

2002 Honda Accord 1st Gear Slip, Seven Minute Icing, Lexington To Boston Drive, Bok Portfolio Online Login, Espresso Frappuccino Vs Coffee Frappuccino, Difference Between Life Insurance And Mortgage Life Insurance, Edo State News Today, Mastering Autodesk Revit 2019,